Vytisknout

Vodoinstalatérské práce

voda

  • montáž ležatých a stoupacích rozvodů vody a kanalizace
  • výměna a montáž zařizovacích předmětů
  • montáž požárních hydrantů
  • montáž vodovodních a kanalizačních přípojek, odpadních jímek a kanalizačních čističek
  • vybudování vsakovacích jímek a systému pro využití dešťové vody
  • vsazování a výměna hlavních uzávěrů vody a topení
  • rekonstrukce bojlerových a předávacích stanic tepla